Päikeseenergia

Väikesed paigaldised:

Väikesteks päikeseküttepaigaldisteks loeme lihtsamaid lahendusi, mida üldjuhul kasutatakse eramajade juures sooja tarbevee tootmisel. Sellised paigaldised koosnevad üldjuhul kuni neljast vaakumtorukollektorist (kuni 120 toru), sooja tarbevee boilerist, mille maht jääb tavaliselt 100 ja 800 liitri vahele ning pumbajaamast koos automaatikaga. Paigaldise optimaalne suurus saadakse tarbitava sooja vee koguse põhjal.

Keskmised paigaldised:

Keskmisteks võib pidada päikeseküttesüsteeme väiksemates korterelamutes (kuni 40 korterit) sooja tarbevee eelsoojenduseks ja suvekuudel ka täies mahus varustamiseks. Samuti saame lugeda siia kategooriasse kuuluvaks ka süsteeme, mis on paigaldatud eramajadele kus päikesekütet kasutatakse ka hoone (-te) soojavarustuses. Üldjuhul eeldab see suuremat päikesekollektorite pinda ja suuremaid akumulatsioonipaake ning keerukamat soojuse liikumise juhtimist. Päikesesoojuse kasutamisel on kindlasti eelistatuim vesipõrandaküte.

Suured paigaldised:

Suurteks saab lugeda objekte, kus päikeseküttest olulist kasu saavad otseselt rohkem kui 100 inimest või paigaldise toodetud soojust võib mõõta alates 50MWh aastas. Teadaolevalt on Eestis selliseid objekte 4 tk. Võimalik, et leiame veel mõne, kuid nende kohta puuduvad meil statistilised andmed.

Akumulatsioonipaakide valmistamine:

Valmistame igas mõõdus silindrilisi akumulatsioonipaake töörõhkudele kuni 5bar. Valmistame akupaake vastavalt tellija soovile ja vajadustele kas soojusvaheti(te)ga või ilma. Valmistame suuri akupaake objektil, kus läbipääsuavade mõõtmed ei võimalda valmistoodet paigaldada: viime kohale detailid, kus kogenud keevitaja nad ühtseks mahutiks vormib. Suured akupaagid võimalik valmistada kas roostevabast (AISI 316, AISI 304) või mustast terasest. Suured mahutid isoleerime üldjuhul kivivillaga, kuid võimalik ka PUR ja kummiisolatsioon.